Máte vybráno 0 kurzů

Prázdninový kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Úroveň: mírně pokročilí

Typ: Prázdninové

1 190 Kč / osoba

Možnost úhrady kurzovného je i po týdnu


Rozvrh kurzu

Termín zahájení: 16.7.2018 (prezence a rozdělení do učeben ve vstupní recepci)

Termín ukončení: 19.7.2018 (v době státních svátků a školních prázdnin výuka neprobíhá)

Rozvrh kurzu: Pondělí - Čtvrtek 9:00 - 11:30

Prověřte své znalosti: Vstupní test


Místo konání

Majda agency s.r.o.
Gorkého 8, 602 00 Brno

Necelých 300m od zastávky Grohova
(tramvaje číslo: 3, 11, 12, 13)

GPS: 49.2001635,16.5998173


Průběh výuky

kurz je vedený dle plně cizojazyčné učebnice New English File Pre-intermediate Multipack A případně Multipack B z nakladatelství Oxford University Press jejíž součástí je učebnice a pracovní sešit ( obsahuje SB + WB ), kterou si studenti pořizují. Ve výuce se dále využívá široká škála dalších zahraničních učebních materiálů jako jsou Murphyho gramatika, Let´s talk, Talking points a další doplňující zahraniční studijní materiály, které jsou nedílnou součástí výukových hodin. Pestrost a rozmanitost výuky je podporována  konverzačními hodinami s rodilými mluvčími. Jazyková výuka je dále pak rozšiřována prostřednictvím videokurzů Window on Britain nebo Family album USA. Kurz nabízíme v intenzitě 12 vyuč. hodin za týden. 4- 8 posluchačů ve výukové skupině.


Cena kurzu zahrnuje

Stanovena dle zákona 526/90 Sb. o cenách - zahrnuje dle kalkulace náklady za školné, zapůjčování zahraničních učebních textů a didaktickou techniku. Z vážných důvodů je možno vrátit 75% kurzovného na základě písemné žádosti, doručené před zahájením kurzu. Po zahájení kurzu není možno vrátit kurzovné. Podáním přihlášky do jazykového kurzu posluchač souhlasí s podmínkami jazykových kurzů. Institut si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů /tj. neobsazenosti/ kurz neotevřít.Copyright © 2012 Majda agency s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Created by Shockworks s.r.o., developed by alfax.WEB