Máte vybráno 0 kurzů

Celoroční kurz francouzštiny pro středně pokročilé

učebnice Festival I

Úroveň: Pro středně pokročilé

Typ: Celoroční

5 890 Kč / osoba


Rozvrh kurzu

Termín zahájení: 1.10.2018 (prezence a rozdělení do učeben ve vstupní recepci)

Termín ukončení: 31.5.2019 (v době státních svátků a školních prázdnin výuka neprobíhá)

Rozvrh kurzu: Pondělí 17:45 - 19:15


Místo konání

Majda agency s.r.o.
Gorkého 8, 602 00 Brno

Necelých 300m od zastávky Grohova
(tramvaje číslo: 3, 11, 12, 13)

GPS: 49.2001635,16.5998173


Průběh výuky

Kurz je vedený od 20. lekce plně cizojazyčné učebnice Festival I, kterou si studenti pořizují. Ve výuce se využívá široká škála dalších učebních materiálů včetně doplňujících zahraničních studijních materiálů, které jsou nedílnou součástí výukových hodin. Pestrost a rozmanitost výuky je podporována  konverzačními hodinami s rodilými mluvčími a dalšími zahraničními konverzačními materiály. Jazyková výuka je dále pak rozšiřována prostřednictvím videokurzů Forum. Kurz nabízíme v intenzitě 1 x 2 hod. týdně, ve kterém se předpokládá dokončení výukové učebnice s pokračováním navazující učebnicí.


Organizace školního roku 2018/2019

Zahájenív týdnu od 1. 10. 2018
Ukončení31. 5. 2019
17. 12. 2018 – 4. 1. 2019VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
11. – 15. 2. 2019JARNÍ PRÁZDNINY
22. 4. 2019VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
1. a 8. 5. 2019STÁTNÍ SVÁTEK

Cena kurzu zahrnuje

Stanovena dle zákona 526/90 Sb. o cenách - zahrnuje dle kalkulace náklady za školné, zapůjčování učebních textů a didaktickou techniku. Z vážných důvodů má posluchač nárok po odečtení již proběhlých vyučovacích hodin na vrácení 75% kurzovného na základě dokladované písemné žádosti, zaslané nejpozději do dvaceti dnů po zahájení kurzu. Po tomto termínu není možno vrátit kurzovné. Podáním přihlášky do jazykového kurzu posluchač souhlasí s podmínkami jazykových kurzů. Institut si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů (tj. neobsazenosti) kurz neotevřít.Copyright © 2012 Majda agency s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Created by Shockworks s.r.o., developed by alfax.WEB