Máte vybráno 0 kurzů

Celoroční kurz italštiny pro pokročilé

Italština

Úroveň: Pro pokročilé

Typ: Celoroční

6 090 Kč / osoba


Rozvrh kurzu

Termín zahájení: 1.10.2018 (prezence a rozdělení do učeben ve vstupní recepci)

Termín ukončení: 31.5.2019 (v době státních svátků a školních prázdnin výuka neprobíhá)

Rozvrh kurzu: Pondělí 16:40 - 18:10


Místo konání

Majda agency s.r.o.
Gorkého 8, 602 00 Brno

Necelých 300m od zastávky Grohova
(tramvaje číslo: 3, 11, 12, 13)

GPS: 49.2001635,16.5998173


Průběh výuky

Kurz je vedený od 30. lekce učebnice Italština od autorů Bahníková, Benešová, Ehrenbergová z nakladatelství LEDA, kterou si studenti pořizují. Součástí kurzu je i zopakování a procvičení gramatiky z předchozích lekcí s rozšířeným podílem konverzační složky. Ve výuce se využívá široká škála dalších učebních materiálů jako jsou např. Ecco gli italiani, Manuale di Italiano contemporaneo a další doplňující zahraniční studijní materiály, které jsou nedílnou součástí výukových hodin. Pestrost a rozmanitost výuky je podporována  konverzačními hodinami s rodilými mluvčími a dalšími zahraničními konverzačními materiály. Jazyková výuka je dále pak rozšiřována prostřednictvím videokurzů. Kurz nabízíme v intenzitě 1 x 2 hod. týdně, ve kterém se předpokládá zvládnutí přibližně 10 lekcí výukové učebnice

 


Organizace školního roku 2018/2019

Zahájenív týdnu od 1. 10. 2018
Ukončení31. 5. 2019
17. 12. 2018 – 4. 1. 2019VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
11. – 15. 2. 2019JARNÍ PRÁZDNINY
22. 4. 2019VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
1. a 8. 5. 2019STÁTNÍ SVÁTEK

Cena kurzu zahrnuje

Stanovena dle zákona 526/90 Sb. o cenách - zahrnuje dle kalkulace náklady za školné, zapůjčování učebních textů a didaktickou techniku. Z vážných důvodů má posluchač nárok po odečtení již proběhlých vyučovacích hodin na vrácení 75% kurzovného na základě dokladované písemné žádosti, zaslané nejpozději do dvaceti dnů po zahájení kurzu. Po tomto termínu není možno vrátit kurzovné. Podáním přihlášky do jazykového kurzu posluchač souhlasí s podmínkami jazykových kurzů. Institut si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů (tj. neobsazenosti) kurz neotevřít.Copyright © 2012 Majda agency s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Created by Shockworks s.r.o., developed by alfax.WEB