Máte vybráno 0 kurzů

Celoroční kurz němčiny pro mírně pokročilé

Tangram 2A

Úroveň: Pro mírně pokročilé

Typ: celoroční

5 890 Kč / osoba


Rozvrh kurzu

Termín zahájení: 1.10.2018 (prezence a rozdělení do učeben ve vstupní recepci)

Termín ukončení: 31.5.2019 (v době státních svátků a školních prázdnin výuka neprobíhá)

Rozvrh kurzu: Úterý 17:45 - 19:15

Prověřte své znalosti: Vstupní test


Místo konání

Majda agency s.r.o.
Gorkého 8, 602 00 Brno

Necelých 300m od zastávky Grohova
(tramvaje číslo: 3, 11, 12, 13)

GPS: 49.2001635,16.5998173


Průběh výuky

 kurz je vedený dle učebnice Tangram 2A z nakladatelství Hueber, kterou si studenti pořizují. Ve výuce se dále využívá široká škála dalších zahraničních učebních materiálů jako jsou např. Themen, Alltagsprache Deutsch, Deutsch im Gespräch, Deutsches Lesebuch další doplňující zahraniční studijní materiály, které jsou nedílnou součástí výukových hodin. Pestrost a rozmanitost výuky je podporována  konverzačními hodinami s rodilými mluvčími a dalšími zahraničními konverzačními materiály. Jazyková výuka je dále pak rozšiřována prostřednictvím videokurzů Einblicke a Alles Gute. Kurz nabízíme v intenzitě 1 x 2 hod. týdně, ve kterém se předpokládá zvládnutí  výše uvedené výukové učebnice.


Organizace školního roku 2018/2019

Zahájenív týdnu od 1. 10. 2018
Ukončení31. 5. 2019
17. 12. 2018 – 4. 1. 2019VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
11. – 15. 2. 2019JARNÍ PRÁZDNINY
22. 4. 2019VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
1. a 8. 5. 2019STÁTNÍ SVÁTEK

Cena kurzu zahrnuje

Stanovena dle zákona 526/90 Sb. o cenách - zahrnuje dle kalkulace náklady za školné, zapůjčování učebních textů a didaktickou techniku. Z vážných důvodů má posluchač nárok po odečtení již proběhlých vyučovacích hodin na vrácení 75% kurzovného na základě dokladované písemné žádosti, zaslané nejpozději do dvaceti dnů po zahájení kurzu. Po tomto termínu není možno vrátit kurzovné. Podáním přihlášky do jazykového kurzu posluchač souhlasí s podmínkami jazykových kurzů. Institut si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů (tj. neobsazenosti) kurz neotevřít.Copyright © 2012 Majda agency s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Created by Shockworks s.r.o., developed by alfax.WEB