Máte vybráno 0 kurzů

Pololetní kurz němčiny pro chron. začátečníky

Úroveň: Pro chronické začátečníky

Typ: pololetní

3 190 Kč / osoba


Rozvrh kurzu

Termín zahájení: 1.10.2018 (prezence a rozdělení do učeben ve vstupní recepci)

Termín ukončení: 31.1.2019 (v době státních svátků a školních prázdnin výuka neprobíhá)

Rozvrh kurzu: Středa 8:30 - 10:00

Prověřte své znalosti: Vstupní test


Místo konání

Majda agency s.r.o.
Gorkého 8, 602 00 Brno

Necelých 300m od zastávky Grohova
(tramvaje číslo: 3, 11, 12, 13)

GPS: 49.2001635,16.5998173


Průběh výuky

kurz je vedený dle učebnice Tangram 1B z nakladatelství Hueber, kterou si studenti pořizují. Ve výuce se dále využívá široká škála dalších zahraničních učebních materiálů jako jsou např. Themen, Alltagsprache Deutsch, Deutsch im Gespräch, Deutsches Lesebuch další doplňující zahraniční studijní materiály, které jsou nedílnou součástí výukových hodin. Pestrost a rozmanitost výuky je podporována  konverzačními hodinami s rodilými mluvčími a dalšími zahraničními konverzačními materiály. Jazyková výuka je dále pak rozšiřována prostřednictvím videokurzů Einblicke a Alles Gute. Kurz nabízíme v intenzitě 1 x 2 hod. týdně, ve kterém se předpokládá zvládnutí přibližně poloviny uvedené výukové učebnice.


Organizace I. pololetí školního roku 2018/2019

ZahájeníV týdnu od 1. 10. 2018
Ukončení31. 1. 2019
17. 12. 2018 – 4. 1. 2019VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Cena kurzu zahrnuje

Stanovena dle zákona 526/90 Sb. o cenách - zahrnuje dle kalkulace náklady za školné, zapůjčování učebních textů a didaktickou techniku. Z vážných důvodů má posluchač nárok po odečtení již proběhlých vyučovacích hodin na vrácení 75% kurzovného na základě dokladované písemné žádosti, zaslané nejpozději do dvaceti dnů po zahájení kurzu. Po tomto termínu není možno vrátit kurzovné. Podáním přihlášky do jazykového kurzu posluchač souhlasí s podmínkami jazykových kurzů. Institut si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů (tj. neobsazenosti) kurz neotevřít.Copyright © 2012 Majda agency s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Created by Shockworks s.r.o., developed by alfax.WEB