Máte vybráno 0 kurzů

Prázdninový kurz němčiny pro středně pokročilé

Úroveň: Pro středně pokročilé

Typ: Prázdninové

1 790 Kč / osoba

Možnost úhrady kurzovného je i po týdnu


Rozvrh kurzu

Termín zahájení: 14.8.2018 (prezence a rozdělení do učeben ve vstupní recepci)

Termín ukončení: 30.8.2018 (v době státních svátků a školních prázdnin výuka neprobíhá)

Rozvrh kurzu: Úterý + Čtvrtek 17:15 - 19:40

Prověřte své znalosti: Vstupní test


Místo konání

Majda agency s.r.o.
Gorkého 8, 602 00 Brno

Necelých 300m od zastávky Grohova
(tramvaje číslo: 3, 11, 12, 13)

GPS: 49.2001635,16.5998173


Průběh výuky

kurz je vedený dle učebnice Tangram 2A, případně 2B z nakladatelství Hueber, kterou si studenti pořizují. Ve výuce se dále využívá široká škála dalších zahraničních učebních materiálů jako jsou např. Themen, Alltagsprache Deutsch, Deutsch im Gespräch, Deutsches Lesebuch další doplňující zahraniční studijní materiály, které jsou nedílnou součástí výukových hodin. Pestrost a rozmanitost výuky je podporována  konverzačními hodinami s rodilými mluvčími a dalšími zahraničními konverzačními materiály. Jazyková výuka je dále pak rozšiřována prostřednictvím videokurzů Einblicke a Alles Gute. Kurz nabízíme v intenzitě 6 vyuč. hodin za týden. 4 - 8 posluchačú ve skupině.


Cena kurzu zahrnuje

Stanovena dle zákona 526/90 Sb. o cenách - zahrnuje dle kalkulace náklady za školné, zapůjčování zahraničních učebních textů a didaktickou techniku. Z vážných důvodů je možno vrátit 75% kurzovného na základě písemné žádosti, doručené před zahájením kurzu. Po zahájení kurzu není možno vrátit kurzovné. Podáním přihlášky do jazykového kurzu posluchač souhlasí s podmínkami jazykových kurzů. Institut si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů /tj. neobsazenosti/ kurz neotevřít.Copyright © 2012 Majda agency s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Created by Shockworks s.r.o., developed by alfax.WEB