Máte vybráno 0 kurzů

Prázdninový kurz ruštiny pro středně pokročilé

Úroveň: Pro středně pokročilé

Typ: Prázdninové

1 790 Kč / osoba

Možnost úhrady kurzovného je i po týdnu


Rozvrh kurzu

Termín zahájení: 14.8.2018 (prezence a rozdělení do učeben ve vstupní recepci)

Termín ukončení: 30.8.2018 (v době státních svátků a školních prázdnin výuka neprobíhá)

Rozvrh kurzu: Úterý + Čtvrtek 17:15 - 19:40


Místo konání

Majda agency s.r.o.
Gorkého 8, 602 00 Brno

Necelých 300m od zastávky Grohova
(tramvaje číslo: 3, 11, 12, 13)

GPS: 49.2001635,16.5998173


Průběh výuky

Kurz je vedený od 20. lekce učebnice Ruština nejen pro samouky z nakladatelství Leda, kterou si studenti pořizují. Ve výuce se využívá široká škála dalších učebních materiálů a další doplňující zahraniční studijní materiály, které jsou nedílnou součástí výukových hodin. Pestrost a rozmanitost výuky je podporována  konverzačními hodinami s rodilými mluvčími a dalšími zahraničními konverzačními materiály. Jazyková výuka je dále pak rozšiřována prostřednictvím videokurzů. Kurz nabízíme v intenzitě 6  vyuč. hodin za týden, ve kterém se předpokládá zvládnutí přibližně 4-6 lekcí výukové učebnice.

4 - 8 posluchačú ve skupině.

Cena kurzu zahrnuje

Stanovena dle zákona 526/90 Sb. o cenách - zahrnuje dle kalkulace náklady za školné, zapůjčování zahraničních učebních textů a didaktickou techniku. Z vážných důvodů je možno vrátit 75% kurzovného na základě písemné žádosti, doručené před zahájením kurzu. Po zahájení kurzu není možno vrátit kurzovné. Podáním přihlášky do jazykového kurzu posluchač souhlasí s podmínkami jazykových kurzů. Institut si vyhrazuje právo z kapacitních důvodů /tj. neobsazenosti/ kurz neotevřít.Copyright © 2012 Majda agency s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Created by Shockworks s.r.o., developed by alfax.WEB