6.- 7.6.2020 - EMOCE A JÓGA

­


TEORIE I PRAXE S MÍLOU SÁVITRÍ MRNUŠTÍKOVOU

„ Emoce jsou barvami duše; jsou velkolepé a neuvěřitelné. Když je necítíš, svět se stává mdlým a bezbarvým.“ William Paul Young, americký spisovatel 1955 ­

Emoce jsou každodenní součástí lidského života. Je to zvláštní druh zážitků, jakési „pohnutí mysli“, které v nás vzbuzuje příjemné či nepříjemné pocity. To, co prožíváme, když máme strach, radost, zlost, které nemůžeme plně vyjádřit slovy. Slovo emoce pochází z latinského emovere, což znamená „vyrušit".“ Již v době starověkého Řecka a Říma poukazoval slavný lékař Galenos na vztah mezi emocemi a mozkem. Tenkrát mu lidé nevěřili a zastávali Aristotelův názor, že sídlem emocí je srdce. Dnes již víme, že mozek se opravdu významným způsobem podílí na vzniku, formování i vyhodnocování emocí, uplatňují se zde struktury mozkového kmene, limbický systém, bazální ganglia i funkce mozkové kůry.
Jestliže se v józe snažíme pracovat s myslí, musíme pracovat se všemi typy jejích obsahů, tedy nejen s myšlenkovými řetězci, ale i s pocity a emocemi. Naše dlouhodobé vnitřní nastavení (temperament, emoce, nálada) koresponduje s určitými tělesnými projevy, na které můžeme působit ásanami a zpětně je pak měnit a ovlivňovat.

Sávitrí Déví Míla Mrnuštíková jógu praktikuje od konce 70.let a za své znalosti pokorou přijala od svých učitelů (dr. Vladimír Píša, dr. Milada Bartoňová, Rostislav Hošek, Jasoň Holub, ing. Vladimír Zeman). V roce 1989 studovala v Ánanda ášramu v jižní Indii pod osobním vedením dr.svámí Gítanandy a jeho ženy Mínákši Déví, kam se znovu v r. 2003 vrátila. V letech 1987 - 1995 studia sanskrtu u prof. Dušana Zbavitele. V letech 1997 - 2010 studijní pobyty v Rishiculture Ashtangayoga Antalayam na Ibize (dr. Naliní Déví). Je lektorkou Unie jógy i České akademie jógy. Přeložila do češtiny a vydala stěžejní dílo sv. Gítánandy Jóga krok za krokem, je autorkou řady publikací o józe (Pránájáma, Ásana, Jógové sestavy, Sanskrtský slovník jógových termínů, Pratjáhára, Bhagavadgíta a její cesty k bohu, Emoce a jóga…).

PROGRAM SOBOTA … 6.6.2020
9.00 – 10.00 Lidský mozek (teorie) 

10.15 – 12.15 Jógová sestava pro mozek (praxe) 

13.30 – 14.30 Emoce (teorie) 

14.45 - 16.15 Jógová sestava proti strachu (praxe) 

16.30 – 18.00 Emoční sestava (praxe) 


PROGRAM NEDĚLE … 7.6.2020
9.00 – 10.30 Šest negativních emočních stavů mysli – šat ripu (teorie) 

­

10.45 – 12.15 Jógová sestava proti šat ripu (praxe) 


Termín konání:Lektor:
Sobota + Neděle 6. + 7.6.2020So 9:00 - 18:00, Ne 9:00 - 12:15Míla Sávitrí Mrnuštíková
cena: 2.990,- Kč (celkem 0 lekcí)
datum: 6.06.2020 - 7.06.2020
jednotlivý vstup: 0,- Kč / lekce
místo konání: Gorkého 8, Brno

Souhlasíte s cookies?

Souhlasím