15.11.2020 - KOLO ROKU A ČAKRA JÓGA 4

­
LISTOPAD – TÉMA STAŘENA MORANA (SMRT A ZNOVUZROZENÍ)

POSLEDNÍ ZE  ČTYŘ SETKÁNÍ S OČISTNÝMI A MEDITAČNÍMI RITUÁLY DLE ROČNÍCH OBDOBÍ ZA ZVUKŮ ŠAMANSKÉHO BUBNU SE ZDEŇKOU MUSILOVOU A ČAKRAJÓGOU POD VEDENÍM ŠÁRKY MAJDOVÉ

Kurz probíhá formou nedělních setkání, kdy v první polovině rozproudíme naši energii jógou speciálně zaměřenou na harmonizaci čaker pod vedením MUDr.Šárky Majdové. Budeme postupovat od materiální podstaty muladhára čakry až k duchovnu sahasráry s cílem propojit naše tělesno s emocionálním a energetickým základem a napojit se vlastní energii. Každá čakra má své specifické umístění a funkci a díky tomu zásobuje pránou konkrétní oblast našeho těla. Skrze čakry jsou ovlivňovány naše reakce, způsoby chování, komunikace, naše pocity i emoce. Čakry mohou být otevřené či zavřené, nadměrné či nedostatečné, nebo něco mezi tím. Jakákoliv jejich disharmonie se projevuje uvnitř těla, mysli i navenek v našem každodenním životě. Jednotlivé čakry můžeme harmonizovat pomocí ásan, průpravných cviků, práce s dechem, zvukem, vibracemi, barvami, léčivou silou přírodních kamenů, aromaterapií, ale především uvědomováním a procítěním jejich vlivu sami v sobě.

V meditační části vykročíme na cestu sebepoznání dle níže uvedených témat, prozkoumáme svoji minulost, kořeny naší existence, z čeho jsme vzešli, kde se právě nacházíme a kam směřujeme. Objevíme svoji vnitřní sílu prostřednictvím kruhu sdílení, dechových, relaxačních i meditačních technik, jógy, zvuků šamanských bubnů, hudby, zvonků, muzikoterapie, Budeme si klást otázky a hledat na ně odpovědi, odstraňme vlastní neklid a objevíme naši vnitřní sílu, která nás propojuje se životem, s naším tělem, srdcem. Poznáme možnosti, jak s ní zacházet s moudrostí, pokorou a láskou pod vedením Zdeňky Musilové - čarodějky, šamanky a terapeutky, absolventky řady seminářů a výcviků, které ji otevřely obzory vlastního vnímání a nakonec přivedly do středu své vlastní síly a bytí. Naučme se číst v naší mysli, spojovat souvislosti a vykročme společně, pokud budeme mít dost odvahy…

LISTOPAD – TÉMA STAŘENA MORANA (SMRT A ZNOVUZROZENÍ)

Zimní období je transformační, očistné, je to téma smrti a znovuzrození. V přírodě mnohé umírá, utichá a připravuje se na zimu. Morana nás učí, že smrt je součástí života. Postavme se čelem našemu strachu. Nadýchněme ho, staňme se jeho součástí. Obnažme se až na kost. A pak teprve objevíme svoji sílu.
+ čakrajóga (ÁDŽNÁ + SAHASRÁRA)

PROGRAM:
8:45                  prezence
9:00 - 12:30     seminář

Občerstvení zajištěno


Termín konání:Lektor:
Neděle 15.11.20209:00 - 12:30Zdena Musilová , MUDr. Šárka Majdová
cena: 590,- Kč (celkem 0 lekcí)
datum: 15.11.2020 - 15.11.2020
jednotlivý vstup: 0,- Kč / lekce
místo konání: Gorkého 8, Brno

Souhlasíte s cookies?

Souhlasím